Wednesday, June 27, 2018

Làm thế nào để nộp đơn xin nhập quốc tịch nếu người chồng/vợ Mỹ của bạn làm việc ở nước ngoàiVợ hay chồng công dân Việt Nam của công dân Hoa Kỳ thường đủ điều kiện nhận thẻ xanh và cuối cùng là quốc tịch Hoa Kỳ dựa trên hôn nhân của họ. Nói chung, một người chỉ có thể được nhập tịch sau khi chứng tỏ họ đã cư trú tại Hoa Kỳ với tư cách là chủ thẻ xanh trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, thế còn công dân Việt Nam kết hôn với một công dân Mỹ nhưng người vợ hay chồng Mỹ của họ đang sống ở nước ngoài tại Việt Nam vì lý do việc làm thì như thế nào?

Để giải quyết tình trạng này, mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA) quy định một ngoại lệ đối với yêu cầu cư trú đối với vợ hay chồng công dân Việt Nam đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ miễn là công dân Hoa Kỳ "thường xuyên ở nước ngoài" dưới một công việc đủ điều kiện. Một công việc đủ điều kiện ở nước ngoài có nghĩa là người vợ hay chồng công dân Hoa Kỳ phải làm việc ở nước ngoài ít nhất một năm theo hợp đồng lao động hoặc theo lệnh trong bất kỳ thực thể hoặc chức vụ nào sau đây:
 • Chính phủ Hoa Kỳ (bao gồm cả lực lượng vũ trang Hoa Kỳ)
 • Tổ chức nghiên cứu của Mỹ được công nhận bởi Tổng chưởng lý;
 • Công ty hoặc công ty Mỹ tham gia toàn bộ hoặc một phần vào việc phát triển thương mại và thương mại nước ngoài của Hoa Kỳ hoặc một công ty con của Hoa Kỳ;
 • Tổ chức quốc tế công cộng, trong đó Hoa Kỳ tham gia theo hiệp ước hoặc đạo luật;
 • Được ủy quyền để thực hiện các chức năng bộ trưởng hoặc linh mục của một giáo phái tôn giáo có một tổ chức phi chính phủ ở Hoa Kỳ; hoặc là
 • Tham gia chỉ với tư cách là một nhà truyền giáo bởi một giáo phái tôn giáo hoặc bởi một tổ chức liên ngành có một tổ chức thực sự ở Hoa Kỳ.
Để hội đủ điều kiện nhập tịch theo Mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA), vợ / chồng công dân Việt Nam phải xác minh rằng họ đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Ít nhất 18 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Một thường trú nhân hợp pháp tại thời điểm nộp đơn xin nhập tịch;
 • Tiếp tục là vợ / chồng của công dân Hoa Kỳ thường xuyên làm việc ở nước ngoài trong việc làm đủ điều kiện với thời gian ít nhất một năm;
 • Kết hôn với công dân Hoa Kỳ thường xuyên làm việc ở nước ngoài trong việc làm đủ điều kiện với thời gian ít nhất một năm;
 • Có ý định tốt để cư trú ở nước ngoài với vợ / chồng công dân Hoa Kỳ khi nhập tịch và cư trú tại Hoa Kỳ ngay lập tức khi công dân chấm dứt việc làm ở nước ngoài;
 • Thiết lập rằng họ sẽ khởi hành để tham gia vợ / chồng của công dân trong vòng 30 đến 45 ngày sau ngày nhập tịch;
 • Hiểu biết về tiếng Anh cơ bản, bao gồm khả năng đọc, viết và nói;
 • Kiến thức về lịch sử và chính quyền cơ bản của Hoa Kỳ;
 • Chứng minh phẩm chất đạo đức tốt trong ít nhất ba năm trước khi nộp đơn cho đến thời điểm nhập tịch;
 • Đính kèm các nguyên tắc của Hiến pháp Hoa Kỳ và được xử lý tốt theo thứ tự tốt và hạnh phúc của Hoa Kỳ trong suốt thời gian liên quan theo luật.
Mặc dù quá trình này có vẻ đơn giản, nhưng vẫn còn một trường hợp bất thường để xử lý cho các nhân viên Sở Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ USCIS. Trên thực tế, nhiều nhân viên USCIS chưa bao giờ xử lý vụ việc như vậy và có thể không biết về ngoại lệ được cấp theo Mục 319 (B). Các ứng viên nên lưu ý các luật và thủ tục áp dụng cho nhập tịch theo Mục 319 (B) của Đạo luật Di Trú và Quốc tịch (INA).


by: Ryan Barshop
Ryan Barshop is a co-founder of Enterline and Partners Consulting. His specialty is family-based immigration to the United States.

Wednesday, June 13, 2018

Cập nhật Đơn I-897 – Giấy Biên Nhận cho Đơn I-751 và Đơn I-829Kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2018, người nộp đơn I-751(Đơn xin xóa bỏ điều kiện cư trú) hoặc đơn I-829 (Đơn xin xóa bỏ điều kiện thường trú của doanh nhân), sẽ nhận được đơn I-797 (Giấy Biên Nhận) để có để có thể xuất trình cùng với đơn I-551 của mình, Thẻ thường trú (thẻ xanh) như là bằng chứng cho việc tiếp tục tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn của thẻ thường trú (thẻ xanh) của mình. 

Sở Nhập Tịch và Di Trú điều chỉnh sự thay đổi từ 12 tháng thành 18 tháng bởi vì thời gian xét duyệt hiện tại cho đơn I-751 và I-829 đã tăng lên trong những năm vừa qua. 

Đồng thời, Sở Nhập Tịch và Di Trú sẽ phát hành đơn I-797 (Giấy biên nhận) mới cho những thường trú nhân đủ điều kiện nếu đơn I-751 hoặc I-829 của họ vẫn đang chờ xét duyệt tại thời điểm ngày 11 tháng 6 năm 2018. Các đơn I-797 (Giấy biên nhận) này cũng sẽ xem như là bằng chứng cho việc tiếp tực tình trạng cư trú hợp pháp trong vòng 18 tháng kể từ ngày hết hạn trên thẻ thường trú nhân của người nộp đơn 

Xin lưu ý rằng, thường trú nhân đủ điều kiện dự định rời khỏi Mỹ trong khoảng thời gian 1 năm hoặc hơn 1 năm nên nộp đơn xin thẻ Reentry Permit (Giấy phép tái nhập cảnh) bằng cách điền đơn I-131 (Đơn xin giấy phép du lịch) trước khi rời khỏi Mỹ. Xin đọc thêm thông tin chi tiết trên trang web của Sở Di Trú. 
Lần xem xét/cập nhât lần cuối: Ngày 12 tháng 6 năm 2018

Tuesday, June 12, 2018

Thay đổi chính sách nhập cư

Một loạt những thay đổi nhỏ liên quan đến chính sách nhập cư của chính quyền Trump gần đây đã được thực hiệnTheo báo cáo từ CNN những hành động sau đây đã được thực hiện:

Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đã ban hành một Quyết định chỉ đạo Ban Duyệt Xét Kháng Cáo Di Trú (Board of Immigration Appeals (BIA)) để nghị xem xét lại những vụ việc có vấn đề liên quan đến khi có “lý do chính đáng” để tiếp tục giải quyết vấn đề về tài sản thế chấp. Theo quyết định này, những quyết định của BIA trong vấn đề này sẽ được tự động ở lại chờ đợi xét quyệt của tổng Bộ Trưởng Tư Pháp.

Bộ Thương Mại thông báo rằng sẽ đưa ra bảng câu hỏi điều tra dân số 2020 về quyền công dân Hoa Kỳ

Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Hải Quan (ICE) đã công bố một chỉ thị mới trong đó các viên chức di trú không còn được quyền tự động thả phụ nữ mang thai từ giam giữ nhập cư thay vào đó sẽ yêu cầu đánh giá theo từng trường hợp.

Bộ Ngoại Giao đề xuất rằng yêu cầu các đương đơn xin thị thực và đăng ký người nước ngoài phải khai các thông tin nhận diện 5 năm trong việc sử dụng một số nền tảng mạng xã hội. Trước đây, đương đơn xin thị thực chỉ yêu cầu khai thông tin về số điện thoại, địa chỉ email, và du lịch quốc tế.

Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) xác nhận rằng Nhà Trắng đang xem xét đề xuất yêu cầu xem xét lại một loạt các yếu tố của người di trú theo dạng làm việc để xác định liệu người nộp đơn có thực sự cần được phụ thuộc vào trợ cấp xã hội hay không. Đề xuất mở rộng thuật ngữ “Phí công cộng” được sử dụng trong Đạo Luật Nhập cư và Quốc Tịch và cũng để xác định các loại lợi ích công cộng được xem xét trong các quyết định. Luật pháp Hoa Kỳ được phép từ chối nhập cư nếu họ có khả năng trở thành “phí công cộng”.

Sở Tư Pháp và Thành phố West Palm Beach thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận theo Nghị quyết số 112-17 West Palm Beach. Thành phố đã đồng ý ban hành một bảng ghi điều khoản tình trạng rằng luật pháp địa phương không bị hạn chế trong việc chia sẽ thông tin với Bộ An Ninh Nội Địa (DSH).

Các Luật Sư di trú cho rằng sự kiểm tra chặt chẽ hơn trong quá trình đơn xin thị thực đã làm quá trình bị chậm lại và đặt ngạch cao hơn cho các loại loại thị thực dài hạn