Tuesday, July 31, 2018

Trung tâm khu vực và nhà đầu tư EB-5 nộp đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức chính sách phân bổ thị thựcTrung tâm vùng EB-5 và các Nhà đầu tư nộp đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức chính sách phân bổ thị thực (Wang, et al. V. Pompeo, 25/7/18)

Một nhóm hơn 450 nhà đầu tư EB-5 của Trung Quốc đã đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ để thách thức Cơ quan Công dân và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) phân bổ thị thực theo loại thị thực EB-5 dành cho người nước ngoài (đầu tư định cư EB-5) trong một nỗ lực để giảm bớt việc tồn đọng thị thực và thời gian chờ đợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc tăng lên. Vụ kiện cáo buộc rằng cách USCIS phân bổ thị thực theo loại thị thực EB-5 là không chính xác và cần được thay đổi.

Theo chính sách hiện hành của USCIS, một thị thực được cấp cho nhà đầu tư và mỗi thành viên
gia đình phụ thuộc. Theo phương pháp này, một gia đình bốn người sẽ sử dụng bốn thị thực. Điều này rất quan trọng vì có khoảng 10.000 thị thực EB-5 được cấp mỗi năm, và đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, nhu cầu cao đến mức một nhà đầu tư Trung Quốc và gia đình của họ bắt đầu quá trình này có thể đợi đến 15 năm để có thị thực . Vụ kiện tìm kiếm để có được phán quyết tư pháp rằng việc cấp thị thực EB-5 phải được thực hiện như một thị thực cho mỗi nhà đầu tư bao gồm cả người phụ thuộc của họ. Điều này sẽ giải phóng được 10.000 thị thực sẽ được cấp cho nhiều nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ.

Vụ kiện được dựa trên thảo luận tại Quốc hội vào thời điểm ban hành luật thị thực EB-5 (theo Đạo luật nhập cư năm 1990) cho rằng mục đích của các nhà lập pháp là việc cấp thị thực phải được thực hiện như một thị thực cho mỗi nhà đầu tư bao gồm cả người phụ thuộc. Hầu hết các bên liên quan trong ngành EB-5 hy vọng rằng phương pháp phân bổ này có thể được áp dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là phương thức phân bổ thị thực này được sử dụng cho tất cả các loại thị thực nhập cư theo sở thích của gia đình và việc làm nên không có dấu hiệu rõ ràng trong hồ sơ quốc hội, có vẻ như chính sách USCIS này không bị đảo ngược.

Đừng sớm nghĩ đến kết quả thành công. Một vụ kiện như thế này về một vấn đề quan trọng như vậy có lẽ sẽ mất nhiều năm để đạt được một kết luận cuối cùng. Tất nhiên, một nhà đầu tư Trung Quốc vẫn có thể cạo râu trong nhiều năm chờ đợi nếu vụ kiện thành công.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Việt Nam như thế nào? Rất khó để dự đoán liệu kết quả thành công có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian chờ đợi 6 năm cho các nhà đầu tư Việt Nam nộp đơn I-526 hay không bởi vì có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ đợi, nhưng với 7% EB-5 thị thực được bảo đảm cho Việt Nam, hoặc 700 thị thực, chỉ tính cho nhà đầu tư và không phải tất cả các thành viên trong gia đình đều có thể giảm thời gian chờ đợi chỉ trong một năm hoặc có thể là không.Sunday, July 22, 2018

USCIS điều chỉnh quyền tự quyết trong việc từ chối đơn đăng kýNhân viên Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) có quyền tự quyết trong việc từ chối các đơn đăng ký, kiến nghị và yêu cầu mà không cần đưa ra RFE (Bằng chứng giải trình) hoặc gửi NOIDS (Thông báo ý định từ chối).

Theo Bản Ghi Nhớ Chính Sách mới do Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) công bố ngày 13 tháng 7 năm 2018, những nhân viên xét duyệt hồ sơ USCIS có quyền từ chối tất cả đơn đăng ký, kiến nghị hoặc yêu cầu của đương đơn mà không cần đưa ra “Bằng chứng giải trình” (RFE) hoặc gửi “Thông báo ý định từ chối” (NOID) nếu như bằng chứng yêu cầu ban đầu không được nộp đầy đủ hoặc bằng chứng của hồ sơ không đạt yêu cầu. Chính sách này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2018 và được áp dụng tới tất cả đơn đăng ký, kiến nghị hoặc yêu cầu được nhận kể từ sau ngày có hiệu lực.

Bản Ghi Nhớ Chính Sách mới thay thế toàn bộ Bản Ghi Nhớ Chính Sách từ ngày 3 tháng 6 năm 2013 đã nêu ra: “Các nhân viên xét hồ sơ Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ nên phát hành một “Bằng chứng giải trình”, ngoại lệ đối với trường hợp hồ sơ không cho thấy bất kỳ khả năng nào mà sự thiếu hụt trong đơn xin, kiến nghị hoặc yêu cầu có thể được khắc phục bằng việc nộp bằng chứng bổ sung. Theo Bản Ghi Nhớ ngày 3 tháng 6 năm 2013, các bản từ chối ban hành mà không cần RFE hoặc NOID chỉ được ban hành cho các từ chối theo luật định bao gồm người nộp đơn, người khởi kiện hoặc người yêu cầu không cho thấy một cơ sở pháp lý nào để được hưởng quyền lợi di trú hoặc yêu cầu cứu trợ từ một chương trình đã bị chấm dứt.

Theo bản ghi nhớ mới, với việc hủy bỏ chính sách đối với hồ hơ không có khả năng, ngoài việc từ chối theo luật quy định, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ còn có thể từ chối đơn xin, kiến nghị hoặc yêu cầu mà không cần đưa ra Bằng Chứng Giải Trình hoặc gửi Thông Báo Ý Định Từ Chối nếu tất cả bằng chứng được yêu cầu . Việc từ chối sẽ được dựa trên căn cứ thiếu bằng chứng ban đầu cần thiết. Ví dụ về các trường hợp có thể bị từ chối mà không phát hành RFE hoặc NOID bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Các đơn miễn trừ được nộp nhưng có ít hoặc không có bằng chứng hỗ trợ
  • Các trường hợp mà các mẫu đơn theo quy định, quy chế hoặc hướng dẫn được yêu cầu nộp kèm bản gốc hoặc bằng chứng khác chứng minh đủ điều kiện tại thời điểm nộp hồ sơ nhưng đương đơn không thực hiện. Ví dụ, các hồ sơ bảo lãnh gia đình cũng như làm việc yêu cầu phải nộp một bản Cam Kết Hỗ Trợ Tài Chính (Mẫu Đơn I-864), nhưng đã không được nộp cùng với đơn Đăng Ký Thường Trú hoặc Điều Chỉnh Tình Trạng Di Trú (Mẫu Đơn I-485)

Chính sách này nhằm ngăn chặn các hồ sơ không thực tế hoặc không hoàn chỉnh và đặc biệt là khuyến khích người nộp đơn, người khởi kiện và người yêu cầu thị thực Hoa Kỳ cho giáo dục ở nước ngoài và thẻ xanh cần phải chuẩn bị và nộp hồ sơ chu đáo và kĩ càng hơn.

Tuesday, July 10, 2018

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chấp thuận cấp thị thực cho Tháng 5 và Tháng 6 năm 2018

U.S. Consulate in Ho Chi Minh City
U.S. Consulate in Ho Chi Minh City


     Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (“DOS”) đã công bố danh sách cấp thị thực định cư và không định cư cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018.

     Theo đó đã có 1,643 thị thực định cư đã được cấp cho công dân Việt Nam vào tháng 5. 84 là thị thực IR-1 và 187 là thị thực CR-1. Thị thực IR-1 và thị thực CR-1 được cp61 cho vợ/chồng của công dân Hoa Kỳ. Thị thực IR-1 được cấp cho người đã kết hôn với công dân Hoa kỳ trên hai năm trong khi đó thị thực CR-1 được cấp cho người nước ngoài kết hôn với công dân Hoa Kỳ dưới hai năm 

     Trong đó không có thị thực EB-5 nào được cấp cho công dân Việt Nam

     Tổng số 14,633 thị thực không định cư đã được cấp cho công dân Việt Nam vào tháng 5. Trong đó 12,080 là thị thực B-1/B-2. Thị thực B-1/B-2 được cấp cho người qua Hoa Kỳ với mục đích kinh doanh/ hoặc du lịch tạm thời. 1,113 thị thực được cấp cho du học sinh Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ. Bao gồm 1,110 thị thực F-1 được cấp cho du học sinh theo học khoá ngắn hạn và trao đổi ngôn ngữ, 3 thị thực M-1 được cấp cho du học sinh theo học diện tay nghề, và 125 thị thực J-1 được cấp cho chương trình trao đổi sinh viên, chuyên gia, học giả và giáo viên.

     Phần lớn các loại thị thực được cấp ở Việt Nam bởi Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh. Trong tháng năm, Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã cấp 1,601 thị thực định cư và 10,135 thị thực không định cư, trong khi đó chỉ có 6 thị thực định cư và 3,796 thị thực không định cư được cấp tại Hà Nội.

     Số lượng thị thực được chấp thuận dành cho công dân Việt Nam đã tăng nhẹ lên 1.602 vào tháng sáu. Tuy nhiên sự gia tăng chủ yếu từ số lượng thị thực IR-1 (103) và CR-1 (238) được chấp thuận.