Sunday, August 19, 2018

Làm rõ về Trách Nhiệm Báo Cáo mở rộng chương trình đào tạo thực hành tùy chọn và nghĩa vụ huấn luyện
Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (SNTDTHK) đã thông báo làm rõ cho sinh viên visa F-1 đang hoàn thành bằng cấp về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tham gia vào phần mở rộng chương trình đào tạo thực hành tùy chọn (OPT).

Trong một tài liệu được đăng trên trang web của USCIS vào ngày 17 tháng 8 năm 2018, Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) đã làm rõ rằng những người tham gia OPT cho STEM có thể tham gia vào một trải nghiệm đào tạo mà diễn ra tại một địa điểm khác với địa điểm kinh doanh của chính chủ nhân miễn là tất cả các nghĩa vụ huấn luyện được đáp ứng, bao gồm cả sự tồn tại và duy trì mối quan hệ người chủ lao động-nhân viên giữa người chủ và sinh viên.

Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ sẽ xem xét liệu rằng có tồn tại mối quan hệ giữa người chủ lao động-nhân viên giữa sinh viên STEM OPT và chủ lao động ký Kế Hoạch Huấn Luyện cho sinh viên STEM OPT (Mẫu I-983) hay không. Họ cũng sẽ xác minh rằng người chủ lao động ký tên vào Kế Hoạch Huấn Luyện là cùng một thực thể rằng: (1) sử dụng sinh viên STEM OPT và (2) cung cấp kinh nghiệm đào tạo thực tế. Theo SNTDTHK, để thiết lập mối quan hệ giữa người chủ lao động và nhân viên, người chủ lao động ký tên vào Kế Hoạch Huấn Luyện phải là người chủ thực sự của sinh viên STEM OPT, chứ không phải là người chủ theo danh nghĩa, không thực tế. Mối quan hệ giữa người chủ và nhân viên cũng không bao gồm sinh viên làm việc cho chủ nhân dựa trên cơ sở “tình nguyện viên”.

Việc làm rõ của SNTDTHK về STEM OPT xuất hiện sau bản cập nhật sớm hơn, nơi đã thông báo rằng sinh viên STEM OPT bị cấm tham gia OPT tại các địa điểm của bên thứ ba, như là địa điểm kinh doanh hoặc nơi làm việc của khách hàng hoặc khách hàng của chủ lao động. Lệnh cấm đã được thực hiện do Cơ quan thị thực Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) thiếu quyền kiểm tra thực địa vào các địa điểm của bên thứ ba cho hay.

Thông báo gần đây cũng làm sáng tỏ trách nhiệm báo cáo cho các sinh viên STEM OPT and các chủ lao động phải được nộp cho nhân viên bổ nhiệm bởi nhà của trường của các sinh viên đó (DSO) bằng cách gửi Kế Hoạch Đào Tạo đã sửa đổi sớm nhất có thể. Người chủ lao động cũng phải báo cáo cho DSO về việc chấm dứt việc làm hoặc việc rời đi của sinh viên trong vòng 5 ngày làm việc. Mặt khác, các sinh viên STEM OPT phải báo cáo các thay đổi về thông tin sau đây cho DSO trong vòng 10 ngày làm việc sau khi thay đổi.

 • His or her legal name / Tên pháp lý của anh/chị
 • His or her residential or mailing address / Địa chỉ cư trú hoặc thư của anh/chị
 • His or her email address / Địa chỉ email của anh/chị
 • His or her employer’s name / Tên của chủ nhân của anh/chị
 • His or her employer’s address. / Địa chỉ của chủ nhân của anh/chị

Nếu không có sự thay đổi đối với thông tin được liệt kê ở trên, sinh viên STEM OPT vẫn phải xác nhận thông tin đã nói cho DSO sau mỗi 6 tháng. 

Báo cáo nhanh chóng về những thay đổi vật chất đảm bảo rằng Bộ An Ninh Nội Địa có thể giám sát hiệu quả chương trình STEM OPT.


*DSO: Một DSO là người được đề cử làm hỗ trợ và quản lý đối với các sinh viên nước ngoài.


by: Enterline and Partners Consulting

Monday, August 13, 2018

Hướng Dẫn Chính Thức Về Sự Hiện Diện Bất Hợp Pháp Dành Cho Du Học Sinh Học Theo Diện Trao Đổi Sinh Viên Tại MỹBản Ghi nhớ Chính sách ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã điều chỉnh lại cách tính toán thời gian hiện diện bất hợp pháp và tình trạng phụ thuộc của du học sinh mang thị thực không di trú diện F, J, M trong thời gian ở lại Mỹ.

Theo bản ghi nhớ mới này, đối với du học sinh đang có thị thực F, J, M nhưng không thể duy trì thị thực trong năm 2018, thời gian hiện diện bất hợp pháp sẽ được tính kể từ ngày thị thực hết hạn hoặc ngày sớm nhất trong các mốc thời gian sau:

 • Nếu Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) đưa ra kết luận chính thức rằng du học sinh mang thị thực F, J, và M đã vi phạm quy định trong thời gian hưởng thị thực không di trú, ngày bắt đầu tính là ngày sau khi cơ quan này từ chối yêu cầu xin trợ cấp di trú.
 • Nếu du học sinh mang thị thực F, J, M được nhận vào các chương trình trao đổi vào một ngày nhất định, ngày bắt đầu tính là ngày sau khi thời hạn cho phép hết hiệu lực.
 • Nếu một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất một du học sinh mang thị thực F, J, M, ngày bắt đầu tính sẽ là ngày sau khi quyết định trục xuất được ban hành, bất kể quyết định này có bị kháng cáo hay không.
Đối với những du học sinh hết hạn thi thực không di trú kể từ ngày 8 tháng 9 năm 2018 trở đi, thời gian hiện diện bất hợp pháp bắt đầu tính vào ngày sớm nhất trong các mốc thời gian sau:
 • Ngày sau khi du học sinh mang thị thực F, J, M không còn tham gia chương trình học hay các hoạt động được cấp phép.
 • Ngày sau khi du học sinh mang thị thực F, J, M tham gia vào các hoạt động không được quy định.
 • Ngày sau khi hoàn tất chương trình học, bao gồm toàn bộ thời gian thực tập và gia hạn theo quy định
 • Ngày sau khi thời gian quy định hết hạn nếu du học sinh mang thị thực F, J, M được nhận vào các chương trình trao đổi vào một ngày nhất định
 • Ngày sau khi một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất bất kỳ du học sinh mang thị thực F, J, M bất kể quyết định này có bị kháng cáo hay không.
Để duy trì thị thực không di trú diện F, J, M, du học sinh nước ngoài phải đăng ký các khóa học toàn thời gian hoặc tiếp tục ở lại các chương trình trao đổi, và không được đi làm hay tham gia các hoạt động khác ngoài quy định. Bên cạnh đó, du học sinh cần hoàn thành các chương trình học tập và chương trình trao đổi trong thời gian cho phép. Du học sinh có thể xin nhà trường hay các tổ chức trao đổi gia hạn thêm thời gian.

Du học sinh mang thị thực F, J, M có thể vô tình vi phạm các quy định về thị thực thông qua các hành động không cố ý. Những hành động này bao gồm, nhưng không giới hạn như không tham gia đầy đủ khóa học toàn thời gian hoặc làm quá 1 giờ so với với số giờ làm việc quy định. Việc vi phạm này có thể dẫn đến 3-10 năm cấm nhập cảnh. Bởi vì, với những người có thời gian hiện diện bất hợp pháp vượt quá 180 ngày ở Mỹ thường bị cấm quay trở lại Hoa Kỳ trong 3 năm. Với những người có thời gian hiện diện bất hợp pháp từ 1 năm trở lên và đã rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm quay trở lại trong vòng 10 năm.

Những cá nhân mang thị thực F và M phải nộp đơn xin khôi phục tình trạng thị thực trong vòng 5 tháng kể khi visa hết hiệu lực. Quá trình hồ sơ chờ xử lý tại USCIS có thể tính vào thời hạn 5 tháng này. Nếu đơn bị bác bỏ, thời gian hiện diện bất hợp pháp của người mang thị thực sẽ tiếp tục được tính vào ngày sau khi hồ sơ bị từ chối. Nếu đơn xin khôi phục tình trạng thị thực F, J, M được chấp thuận, người mang thị thực sẽ không bị tính thời gian hiện diện bất hợp pháp khi thị thực của họ hết hạn trước đây.

Chính sách này cũng tác động đến những người phụ thuộc của những người đang học hoặc sẽ học tập tại Mỹ. Bởi vì, thời gian được phép nhập cảnh của người phụ thuộc sẽ phụ thuộc vào thời gian hiệu lực của người mang visa F, J, M và hành vi của chính người phụ thuộc.